Kollisionsnorm, (1. led af lat. collisio, af collidere, af kon- og laedere 'beskadige, støde sammen'), regel, der fastslår, efter hvilket lands retsregler et privat retsforhold skal afgøres, se international privatret.