Kollineation, i projektiv geometri en lineær, bijektiv afbildning PP ′ mellem to projektive rum, P og P ′. Herved bevares alle incidenser, fx punkt på linje, linje gennem punkt, linje i plan og plan gennem linje; dobbeltforhold bevares også.