Kollergang, (af ty. Kollergang, af Koller 'valse'), formalingsmaskine, hvori malegodset bearbejdes imellem den vandrette bundplade i et lavt kar og to høje, relativt smalle valser, løberne, som ruller langsomt på bunden, drevet af en lodret aksel. I nogle typer roterer karret, hvorved løberne drives af friktionen mod malegods og bundplade. Løberne er ophængt således, at de løftes af store og hårde klumper i malegodset. Klumperne knuses af løbernes store vægt. Når løberne er nær ved bunden, opnås en kraftig rivning af de finere partikler. Kollergangen kan derfor i én arbejdsgang knuse større stykker og formale godset ret fint. Den kan fx anvendes til formaling af stenkul til kulstøvfyring.