Kollektiv bevidsthed, conscience collective, begreb skabt i slutningen af 1800-t. af den franske samfundsforsker Émile Durkheim for den i det enkelte menneske dybt rodfæstede solidaritet, der er forudsætningen for, at traditionelle samfund hænger sammen. I kontrast hertil står det moderne, arbejdsdelte samfund, som er præget af individualisme og mangel på fælles værdier.