Kollektiv, (af lat. collectivus 'samlet sammen', afledt af collectus, se kollekt), grammatisk betegnelse for ord eller ordform, der angiver en flerhed eller gruppe, fx kvæg, folk, publikum. Kollektivord har ofte flertalskongruens, selvom de formelt er ental, jf. Publikum var ellevilde. I nogle sprog markeres kollektivformer særskilt, fx ital. le mura '(by)murene' over for il muro 'muren' og i muri 'murene'; særlige kollektivformer anvendes også sporadisk på dansk, fx kollektivformen høns, der bruges om dyr af arten uanset køn, over for høner, der angiver hunner. Se også tal.