Kollekt, (af lat. collecta 'samlet' eller 'indsamling', afledt af colligere 'samle sammen'), i kirkelig sammenhæng brugt om pengeindsamling til velgørende formål. Efter Reformationen blev pengeindsamling under gudstjenesten ofte foretaget ved ombæring af klingpunge eller "de fattiges tavler" (Kirkeritualet 1685), men siden 1856 finder folkekirkelige indsamlinger til bestemte formål normalt sted vha. kirkebøsser.