Kollegiehefte, hæfte til optegnelser (ved forelæsninger o.l.).