Kollegianer, (lat. kollegium + -aner), person, som bor på et kollegium.