Kollega, (lat. collega, egl. 'en, som er valgt sammen med en anden' ), fagfælle; arbejdsfælle; embedsbroder.