Kollateralslægtning, (se kollateral), slægtning, som nedstammer fra to søskende.