Kollateralkar, (se kollateral), mindre blodkar, som i tilfælde af et større, sideløbende blodkars tilstopning kan overtage dets funktion.