Kollaborere, (lat. collaborare arbejde sammen), samarbejde (med fjenden); jf. kollaboratør.