Kollaborator, (se kollaborere), ældre betegnelse for medarbejder; hjælpelærer.