Koldblodet, misvisende betegnelse for poikiloterme dyr, dvs. dyr, hvis kropstemperatur varierer med omgivelsernes; modsat homotermi, som ofte fejlagtigt kaldes varmblodethed. Se poikiloterm og temperaturregulation.