Koldarbejdsstål, stål til bearbejdning af metaller under forhold, hvor der ikke optræder væsentlige temperaturstigninger. Stålene anvendes bl.a. til værktøj for klipning, stansning, mejsling og prægning. Stålkvaliteten skal være i top mht. homogenitet og slaggefrihed. Der er i reglen mere end 0,6% kulstof, hvorved fuld martensithårdhed opnås. Legering med mangan, chrom, molybdæn og wolfram medfører større indhærdningsdybde og slidstyrke. Stålene kan belægges med slidstærke overfladelag (TiN). Se også chromstål.