Kokettere, (fr. coquetter), være indladende; flirte.