Kokainist, person, som er forfalden til brug af kokain.