Koinvestitur, (lat. ko- + investitur), samforlening, fleres overtagelse af samme len.