kointegration

Kointegration, (af ko- og integration), i statistikken det forhold, at man sommetider kan opnå stationære sammenhænge ved at tage passende linearkombinationer af variable, som hver især er ikke-stationære. Begrebet, der blev indført af den britiske statistiker C.W.J. Granger (f. 1934) i begyndelsen af 1980'erne, har det interessante aspekt for analyse af økonomiske data, at de kointegrerende linearkombinationer kan tolkes som afvigelser fra langsigtsligevægte i en dynamisk model. En model for et sæt kointegrerende tidsserier vil altid kunne opskrives på fejlkorrektionsform, dvs. i et system af regressionsligninger, hvor ændringen i en tidsserie ikke bare afhænger af de fortidige ændringer af tidsseriernes værdier, men også påvirkes af afvigelser fra langsigtsligevægtene beskrevet ved kointegrationsrelationerne.

Et simpelt eksempel på en kointegrationssammenhæng er prisforholdet mellem kartofler i København og Århus. Korrigeret for transportomkostninger vil dette forhold i ligevægt være 1, og midlertidige afvigelser herfra vil ud fra almindelige handelsbetragtninger blive søgt elimineret. En internationalt meget anvendt flerdimensional tidsrækkemodel til analyse af kointegrerede tidsserier blev i slutningen af 1980'erne udviklet af Søren Johansen. Se også økonometri.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig