Koinobitter, (af gr. koinos 'fælles' og bios 'liv' og -it), kønobitter, munke eller nonner, der lever i et disciplineret fællesskab om bøn og arbejde. Det koinobitiske klosterideal udvikledes i 300-t. i Egypten og Kappadokien i modsætning til oldkirkens oprindelige ideal om eneboerliv. I de ortodokse kirker blev eneboeridealet opretholdt ved siden af koinobitklostre, der i den romersk-katolske kirke blev næsten enerådende.