Koincident, (se koincidere), sammenfaldende; sammentræffende.