Koincidens, (se koincidere), sammenfald; sammentræf.