Kognitivisme, i moralfilosofi den opfattelse, at de moralske sætninger kan udtrykke sande eller falske påstande, som beskriver en objektiv moralsk virkelighed. Heroverfor hævder nonkognitivismen, at de moralske sætninger nok er meningsfulde, men at de ikke har nogen kognitiv mening, idet de ikke kan udtrykke sande eller falske påstande; de beskriver ikke noget, men de kan have en emotiv mening, dvs. være udtryk for billigelse eller afstandtagen (se emotivisme). Se også metaetik.