Kognitiv semantik, retning inden for sprogvidenskaben, der arbejder ud fra den antagelse, at sproglig betydning i vidt omfang har med centrale kognitive størrelser at gøre.