Kognitiv mening, inden for filosofi form for mening, som besiddes af sætninger, som kan siges at være sande el. falske.