Kognitionsproces, i den senere romerret en procesform, dvs. en sagsbehandling, under hvilken dommerne tager stilling til såvel sagens retlige som bevismæssige grundlag.