Kogleaks, Scirpus, slægt i halvgræsfamilien med omkring 300 arter, udbredt på fugtig bund over det meste af Jorden. Blomsterne er tvekønnede og sidder i trinde aks. Blosteret består af stive børster, sjældent af hår, eller er helt manglende. Arterne er meget forskellige og fordeles ifølge nyere systematik på flere slægter. Der vokser ti arter i Danmark, hvoraf flere er bestandsdannende ved søer, åer og kyster. Søkogleaks (Schoenoplectus lacustris) og blågrøn kogleaks (S. tabernaemontani) har meterhøje, svampede stængler og indgår i hhv. søernes og kysternes rørsump. Tuekogleaks (Trichophorum cespitosum) vokser i højmoser og fattige kær og danner tætte tuer med hundreder af tynde strå hver med et lille aks i spidsen. En art, flydende kogleaks (Eleogiton fluitans), kan danne tæpper på overfladen af jyske hedesøer.