Koekstension, inden for filosofi det at to eller flere udtryk har samme begrebsomfang.