Koeksistens inden for politologi betyder, at stater med forskellige politisk-økonomiske systemer (fx kommunisme og kapitalisme) kan trives fredeligt side om side.