Koeksistens, (lat. ko- + eksistens), samtidig tilstedeværelse; sameksistens.