Kodificere - orden, (fr. codifier, af code lovbog), optegne i systematisk orden.