Kobraer, kobraslanger, gruppe af slanger, se giftsnoge.