Koblingsalger, Zygnematales, den største gruppe af grønalger omfattende ca. 50 slægter og ca. 6000 arter. De trådformede slægter har en karakteristisk kønnet formering, hvor trådene kobles sammen parvis (heraf navnet). Langt de fleste slægter er dog encellede og tilhører familien desmidiacéer.