kobber - plantefysiologi og forurening

Kobber er et nødvendigt spormineral for alle planter. Det findes bundet i proteiner, der deltager i elektronoverførsler i planternes fotosyntese, respiration, cellevægsdannelse og nedbrydning af frie iltradikaler. Bevægeligheden af kobber i planter er meget lav. Symptomer på kobbermangel udvikles derfor først i unge skud og blade, der bliver deformerede og får gule, misdannede spidser (gulspidssyge).

Kobbertal

Kobbertallet, Cut, er et udtryk for jords indhold af kobber (Cu) målt ved en standardiseret metode for kemiske jordanalyser. 1 Cut svarer til 1 milligram opløseligt kobber pr. 1000 gram jord eller ca. 2,5 kg Cu pr. hektar i pløjelagets dybde.

Forurening

Kobber i større mængder er giftigt for de levende organismer. Rent kobber er ikke så giftigt som visse andre tungmetaller såsom cadmium, kviksølv og bly over for højere dyr og planter, og det ophobes kun i ringe grad i organismerne. Derimod virker kobbersalte stærkt giftige over for vandlevende organismer som krebsdyr og muslinger og især alger, svampe og andre mikroorganismer. Kobberholdige træbeskyttelsesmidler, sprøjtemidler og bundmaling til skibe udgør derfor en risiko for vandmiljøet, når kobbersaltene vaskes ud i vandet.

Slam fra spildevandsrensning og slagger fra affaldsforbrænding indeholder kobber og andre tungmetaller, der forringer anvendeligheden af disse restprodukter. På samme måde bliver staldgødningens værdi nedsat, når man bruger kobberforbindelser som vækstfremmende stof i svinebesætninger og til at forebygge klovinfektioner.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig