kobber - historie

Kobber blev på grund af lettilgængelige forekomster, gode formningsegenskaber og et relativt lavt smeltepunkt det første metal, som oldtidsfolk anvendte til redskaber, våben og smykker (se kalkolitisk tid).

Og fordi det rene metal er temmelig blødt, blev dets anvendelsesområde udvidet, da der ved tilsætning af tin kunne fremstilles bronze (se bronzealder). Senere overtog jern en del af kobberets anvendelsesområder, men i oldtidens Rom spillede kobber udvundet på Cypern og i Spanien en stor rolle ved fremstilling af blandt andet køkkenredskaber og smykker. Kobber anvendtes desuden tidligt som møntmetal. Så længe møntværdien svarede til metalværdien, blev kobber anvendt til mønter med lav værdi, mens man brugte sølv og guld til mønter med højere værdi.

I middelalderen udvidedes produktionen af kobber fra miner i Centraleuropa og England, og fra senmiddelalderen blev kobber ud over de hidtidige anvendelser brugt til fremstilling af messingkanoner, til belægning på kirketage og til kirkeinventar. Sverige blev efterhånden også en vigtig producent; kobbergruben i Falun blev i 1600-tallet verdens største og spillede en stor rolle i svensk økonomi.

Under den industrielle revolution i slutningen af 1700-tallet blev Storbritannien verdens største kobberproducent og -forbruger. Kobber blev nu også anvendt til fx rør og store kar og beholdere i levnedsmiddelindustrien samt til kobberforhudning af træskibe, der skulle sejle i tropiske farvande.

Fremvæksten af den elektriske industri i slutningen af 1800-tallet betød et nyt stort anvendelsesområde. Som et af de metaller, der bedst leder elektricitet, var kobber velegnet til ledninger og kabler. Verdensproduktionen steg fra ca. 100.000 ton i 1860 til ca. en million ton i 1913 og to millioner ton i 1939. Stigningen i produktionen kom især fra udnyttelse af de nye malmforekomster i USA, Chile, Canada og Belgisk Congo. Efter 1945 har verdensproduktionen fortsat været stigende, selvom nye kunststoffer på mange områder, fx i lyslederkabler, har erstattet kobber.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig