Koaptere, (lat. ko- + aptare tilpasse), sammenpasse; tilpasse.