Koalisere, (lat. coalescere vokse sammen), forene sig; forbinde sig.