Koadjutor, (af lat. coadjutor 'medhjælper'), i den katolske kirke en biskop, der udnævnes for at bistå en residerende biskop og træde i hans sted, når han er forhindret. Han fungerer normalt som generalvikar og har, i modsætning til en hjælpebiskop, ret til at efterfølge den residerende biskop.