Knude, (oldn. knúta 'knude'), inden for astronomi et af de to punkter, hvor Månens, en planets eller en komets bane skærer Jordens baneplan. Det skæringspunkt, hvor himmellegemet bevæger sig mod nord, kaldes den opstigende knude; det andet kaldes den nedstigende knude. Den rette linje gennem knuderne kaldes knudelinjen. Den bruges også til at beskrive en dobbeltstjernes bane, hvor den er skæringslinjen mellem stjernernes baneplan og himmelkuglens tangentplan. Se også banebevægelse.