Knotenskifer, (1. led vist af ty. Knoten 'knude'), finkornet, skifret, metamorf bjergart med talrige større korn (porfyroblaster), der som regel kun udgøres af ét mineral. Bjergarten dannes ved kontaktmetamorfose eller mere sjældent ved statisk omkrystallisation af bjergarterne lerskifer, slate og fyllit. Se metamorfose.