knortegås

Knortegås (Branta bernicla).

.

En knortegås er en lille (56-61 cm) højarktisk gås. Den ene af de to underarter, der optræder i Danmark, mørkbuget knortegås, yngler i Nordsibirien og overvintrer i Vesteuropa fra Vadehavet til Frankrig; 15.000-20.000 opholder sig i det danske Vadehav efterår og forår, og et mindre antal overvintrer i milde vintre. Desuden overvintrer hele Svalbards bestand af lysbuget knortegås (ca. 6500 fugle) som regel i Danmark.

Faktaboks

også kendt som:

Branta bernicla

Knortegåsen foretrækker lavvandede kyster, hvor hovedføden er ålegræs. En sygdom i ålegræsset langs hele Vesteuropa i 1930'erne ramte knortegæssene hårdt, og vinterbestanden af mørkbuget knortegås var under 20.000, da systematiske tællinger blev påbegyndt i 1950'erne. I løbet af 1950'erne og 1960'erne ophørte jagten på arten i det meste af Vesteuropa, i 1972 også i Danmark, og bestanden er siden vokset til omkring 200.000 fugle.

Enkelte individer af en tredje underart, sortbuget knortegås fra arktisk Østsibirien og Nordvestamerika, træffes af og til i Danmark.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig