Knoglebank, opbevaringssted for knoglevæv, der skal anvendes til knogletransplantation. Knoglevævet, der ofte stammer fra et lårbenshoved, som pga. hofteslidgigt eller lårhalsbrud er udskiftet med et kunstigt, opbevares i dybfryser ved −80 °C. Før nedfrysningen og før brugen undersøges vævet for bakterier ved dyrkning. Desuden foretages der undersøgelse af virusantistoffer i en blodprøve fra donoren.