Knob er en hastighedsangivelse, som især benyttes inden for skibs- og luftfart. 1 knob svarer til 1,852 kilometer (1 sømil) i timen.