Knikser, platiner, kontaktsæt i en bils strømfordeler. Kontaktsættet styres af en knast på en aksel, og når primærstrømmen i tændspolen afbrydes, induceres der en højspændt strøm, som via strømfordeleren føres til det rette tændrør. Knikserkontakter er i moderne motorer afløst af elektroniske systemer.