Knast, uregelmæssighed i ved, som opstår pga. en sidegren. Årringene i stammen og i grenens inderste del står i forbindelse med hinanden (levende knast), mens den yderste del af grenen blot er omvokset af stammens ved (død knast). Den døde knast falder let ud ved opskæring, fordi knastens ved svinder meget ved tørring. Knaster er meget hårde, nedsætter veddets bearbejdelighed og forringer dets kvalitet. De søges undgået enten ved at plante træerne så tæt, at sidegrenene dør af lysmangel, eller ved at afgrene unge træer.