Knaldhætte, lille metalkapsel indeholdende initialsprængstof, som bringes til eksplosion ved påvirkning af en slagstift.