Knærefleks, strækrefleks udløst ved slag med reflekshammer på knæskalssenen. Se refleksundersøgelse.