Knækket, særlig udformning af bl.a. genstande i sølv. I forbindelse med barokkens pragtudfoldende stil begyndte man omkring 1700 at bryde flader ved at "knække" dem for at give et større spil af lyseffekter. Det drejede sig både om møbler, fx fronten på en dragkiste, og om korpusarbejder i metal. Mest kendt er det ligeknækkede og fra midten af 1700-t. tillige det skævknækkede sølv. Det ligeknækkede følger genstandens facon og bugter sig i skarpe, vertikaltstillede kamme, mens det skævknækkede slynger sig ned ad korpus.