Klup, skydelære, redskab til måling af trædiametre; anvendes bl.a. ved taksation af stående træer. Se også skov.