Klummetitel, (lat. klumme + titel), vejledende overskrift over en side el. spalte; det samme som kolumnetitel.